ADM Products

TURF
turf
INFO

Baltisch witveen

WAARBORGEN

pH (water) zone: 3,5 - 4,5 EC: organische stof: 40%

VERPAKKING

verkrijgbaar in persbalen van 150 liter en 250 liter