ADM Products

STRO PELLETS VOOR PAARDEN
Stro Pellets voor Paarden
INFO

Stro Pellets voor paarden en andere hoefdieren is een natuurlijk en milieuvriendelijk Belgisch kwaliteitsproduct afkomstig van 100 % tarwestro dat praktisch steriel is door verhitting tot ca.70°C tijdens het productieproces.

VOORDELEN

- eenvoudig en zuinig in gebruik
- beperke opslagruimte van de voorraad
- onbeperkte houdbaarheid in droge omstandigheden
- zeer hoog vocht en geur absorberend vermogen tot 300 %
- korrels worden niet door het paard gegeten
- mestafval verminderd tot 50 %
- gemakkelijk te verwijderen als organisch afval, composteert zéér snel

TOEPASSING

- 5 tot 6 zakken van 20 kg per 10 m² uitstrooien
- de korrels met 10 tot 20 l water begieten om de bovenste laag te doen zwellen
- mag aan ander, reeds ingebruik, strooisel worden toegevoegd
- dagelijks alleen de mest verwijderen
- het vochtige gedeelte opzij leggen om te drogen
- de oppervlakte van het strooisel lichtjes harken
- per week 1 tot 2 zakken bijstrooien
- na 10 tot 12 weken uitmesten

VERPAKKING

verkrijgbaar in zakken van 20 kg, big-bags van 500 kg of bulk